Vědátor: Věda vs sci-fi seriály

Jeskyně

Věda vs sci-fi seriály (SG, ST, SW)
Hyperpohony, fazery, štíty, hibernace… to jsou pojmy známé každému fandovi vesmírných sci-fi seriálů, které ve svém názvu obvykle obsahují slovíčko “star”. Jak se však na skoky mezi hvězdnými systémy, neprostupné štíty lodí či 600 let spící kolonisty dívá věda a současný stav lidské techniky? To vám přednese Vědátor z pohledu fyzika a popularizátora.

Mgr. Jan Tomáštík, Ph.D., vystudovaný aplikovaný fyzik se zaměřením na materiálovou vědu studium nanovrstev z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Již za studií se mu nelíbilo, jak probíhá osvěta vědy z pera fakulty a jak se věda popularizuje obecně v české republice, tak se vrhnul to změnit.  Proto spolu s Ladislavem založili studentský spolek UP Crowd, organizovali přednášky na školách a školkách, a později z tohoto kotlíku nápadů vzešel i Vědátor.
  Po studiích se mu splnil velký sen díky stážím ve Walesu a především na argentinské observatoři Pierre Auger. Stipendijní vrchol zažil na ročním pobytu na Virginia Tech v USA jako absolvent Fulbrightova stipendia.
  Dnes se s ním setkáte v Olomoucké Společné laboratoři optiky PřF UPOL a FZÚ AV ČR, kde vědátoruje, bádá, píše články, učí a odkud občas taky něco zastreamuje od Laserového skenovacího konfokálního mikroskopu. Vzhledem k jeho „upgradu“ odborného zaměření na výrobu materiálů skrze „plazmové magnetronové naprašování“ se můžete těšit na mnoho nového, zářícího obsahu.

WEB
Facebook
YouTube

Vědátor
Sdílej s ostatními fans